YDELSER

Man skulle tro, at identifikation af højtbegavede er lige til: De skal have en IQ-test, og så vil resultatet stå præsenteret i et enkelt tal. Så enkelt er det desværre ikke. Der er mange grunde til, at man scorer lavere i en test, end man egentlig har evnerne til, eksempelvis dårlig trivsel, lavt selvværd og utryghed i test¬situationen.
Det er en af årsagerne til, at vi altid har en trivselstest med, når vi tester et barn.
Identifikation af dobbelt-exceptionelle børn kan være endnu vanskeligere. For det første, da indlæringsvanskeligheden kan være en eller flere af mange muligheder.
Dysleksi kommer til udtryk på en anden måde og skal identificeres på en anden måde, end eksempelvis opmærksomhedsforstyrrelse eller samsynsproblemer – og de fleste vanskeligheder skjules af begavelsen og vanskelighederne skjuler barnets evner.
WISC V er ikke et diagnostisk værktøj, men det præsenterer barnet for en række forskellige opgaver, der udfordrer forskellige evner. WISC-profilen kan således sige noget om, hvilke typer opgaver, der er vanskelige, og dermed noget om, hvilke(n) vanskelighed(er), der kan ligge bagved.
Der er ikke en enkelt ting, der kan identificere dobbel-exceptionalitet. Det er flere små hints, der tilsammen tegner et billede, eksempelvis testprofiler, variationer i præstationer i skolen og generel trivsel og selvforståelse. Et første skridt er altid en WISC og World Game test, og alt efter, hvad resultatet fortæller os, vil vi anbefale yderligere undersøgelser og tests.
skole artikler, softice på en en mørke blå baggrund

TEST

Vi anvender forskellige tests og spørgeskemaer, når vi afdækker begavelse, trivsel og evt. indlæringsvanskeligheder. Vores fokus er på begavelse og trivsel, og vi har et stort netværk af specialister inden for forskellige typer af indlæringsvanskeligheder.

Kognitiv test

Vi anvender WISC V som det primære testværktøj, når det gælder afdækning af kognitive evner. Det er en test, der i bredde og dybde giver et godt udgangspunkt for at danne sig et billede af barnets kognitive evner – både hvad angår præstation og mulighed for at observere barnet i løbet af testen.

WISC V er en af de mest anvendte tests til afdækning af begavelse. Testen består af 15 delprøver, der hver udfordrer barnet på forskellig vis. En WISC-test hos os er altid koblet sammen med en World Game test. Det giver barnet en sjov indledning på en anderledes dag, hvilket giver ro på en evt. nervøsitet. World Game giver samtidig et billede af barnets trivsel, hvilket er en vigtig kontekst til tolkning af WISC-testen.

En WISC-test tager i alt 3-4 timer inklusiv en kort tilbagemelding på testresultatet. Dagen følges op af en standard WISC-rapport og en tolkningsrapport. Vi er i løbende kontakt med andre eksperter og holder os derigennem opdateret på ny forskning og får mange øjne på vores konkrete WISC-profiler.
konference med mennesker som tager noter med notesblok og blyant
dreng med rød hættetrøje og høretelefoner laver lektier foran en hvid bærbar

Trivelsestest

Vi anvender Wold Game som det primære testværktøj, når det gælder afdækning af trivsel. Det er en non-verbal test, der hurtigt giver et indtryk af barnets trivsel samtidig med en god mulighed for at observere barnet i aktion.

World Game er en projektiv test, der siger noget om, hvordan barnet har det. Med et sæt definerede klodser og figurer, bliver barnet bedt om at bygge en landsby. Alt efter hvordan landsbyen bygges, og evt. suppleret med den fortælling barnet lægger ned over landsbyen, kan vi sige noget om trivsel og begavelse.

En World Game test tager alt i alt en times tid inklusiv en mundtlig tilbagemelding på resultatet. Der gives ikke skriftlig tilbagemelding på World Game. Dog bliver der, i forbindelse med optagelse på en skole for højtbegavede, lavet en kort skriftlig udtalelse til skolen.

Opfølgende forløb

Vi tilbyder tre måneders opfølgende forløb, hvor vi minimum hver anden uge taler sammen og evt. gennemfører yderligere tests. Formålet er at give Jer hjælp til at få den viden, som tests har afdækket, koblet til hverdagen.
pige som maler med lyserød maling
dreng med rød hættetrøje og høretelefoner laver lektier foran en hvid bærbar

Supplerende tests og spørgeskemaer

Det hænder, at vi har brug for supplerende tests for at få be- eller afkræftet indikationer og hypoteser. Vi anvender et bredt batteri af tests og spørgeskemaer, der giver os yderligere informationer, når der er behov for det.

Busy brains

Busy Brains er et online undervisningsforløb for højtbegavede børn.

I et lille virtuelt klasserum, guider to undervisere en gruppe deltagere til at se ind i deres egen høje begavelse og de karakteristika den medfører. Der fokuseres på deltagernes socio-emotionelle udvikling og den højtbegavedes særlige intensitet, begejstring og over-excitability.

Målet med kurset er at lære børnene at glædes ved egne evner, samt at motivere dem til at møde verden og til at arbejde med sig selv.

“Citat fra et glad barn”

Vil du vide mere: LINK
interview i et kontor med two kvinder
Interview med to kvinder med en by i baggrunden

Samtaler

Vi hjælper familier og unge mennesker, der har mistet overblikket i hverdagen. Det gør vi blandt andet gennem samtaler med forældre, børn og unge.

Vi tilbyder samtaler med familier, forældre, børn og unge. Samtalerne foregår online og ansigt til ansigt.

Højtbegavede børn og unge, oplever verden på en anden måde end deres jævnaldrende, de interesserer sig for andre ting, de bekymrer sig om andre ting og de ser andre sammenhænge end deres jævnaldrende. Det kan være udgangspunkt for antagelser om at være anderledes eller forkert.

Generelle udfordringer, som disse børn kan have er blandt andet

• Bekymringer/angst
• Perfektionisme
• Lavt selvværd
• Sociale udfordringer
• Uro og udadreagerende adfærd
• Håndtering af tab/sorg

De dobbeltexceptionelle børn og unge er højtbegavede børn og unge, der samtidig har en generel eller specifik indlæringsvanskelighed. De oplever samme udfordringer som de højtbegavede, måske endda i højere grad, og de er i stor risiko for at bebrejde sig selv, at de ikke ‘bare’ kan tage sig sammen.

Workshops og Kurser

Identifikation af dobbelt-exceptionelle børn kan være endnu vanskeligere. For det første, da indlæringsvanskeligheden kan være en eller flere af mange muligheder. Dysleksi kommer til udtryk på en anden måde og skal identificeres på en anden måde, end eksempelvis opmærksomhedsforstyrrelse eller samsynsproblemer

– og de fleste vanskeligheder skjules af begavelsen og vanskelighederne skjuler barnets evner.
Børnebord med skole artikler
konference med mennesker som tager noter med notesblok og blyant

Supervision

Identifikation af dobbelt-exceptionelle børn kan være endnu vanskeligere. For det første, da indlæringsvanskeligheden kan være en eller flere af mange muligheder. Dysleksi kommer til udtryk på en anden måde og skal identificeres på en anden måde, end eksempelvis opmærksomhedsforstyrrelse eller samsynsproblemer

– og de fleste vanskeligheder skjules af begavelsen og vanskelighederne skjuler barnets evner.