PROFESSIONELLE

Vi hjælper professionelle, inkl. lærere, skoleledere og sagsbehandlere med at identificere, forstå og hjælpe højtbegavede og dobbelt-exceptionelle børn og unge.  Noget adfærd kan ligne forskellige andre vanskeligheder, f.eks. ADHD eller Autisme.
Håndteringen af højtbegavede eller dobbelt-exceptionelle er meget anderledes end ADHD. Derfor er det vigtigt at være nysgerrig på de forskelle, der kan give et fingerpeg i den ene eller anden retning. Vi klæder de professionelle hjælpere og omsorgs-personer på til at kende forskel.

Kurser og Workshops for professionelle

Skolen og lærerne står i en unik position, når det gælder identifikation af de højtbegavede og dobbelt-exceptionelle børn og unge. Variation i børnenes præstationer i de enkelte fag og på tværs af fag er et eksempel på indikationer, som lærerne oplever. Vi uddanner lærere i at se de indikationer, der er på høj begavelse og dobbelt-exceptionalitet.

De højtbegavede har behov for undervisning, der tager et andet udgangspunkt  end øvrige elever. Vi uddanner lærere i, hvad de højtbegavede generelt kan foretrække i undervisningen. Derudover trænes de også i at være nysgerrige på, hvad der virker for den enkelte. Det gør vi gennem workshops (fra to timers varighed), eller uddannelser på op til tre dages varighed.

Supervision

De højtbegavede og de dobbeltexceptionelle kan reagere uhensigtsmæssigt og forstyrrende i klassen. Det kan være frustrerende for klassekammerater og lærere, og det kan ødelægge glæden ved skolegang for de involverede.

Vi tilbyder supervision for lærere, med udgangspunkt i deres konkrete udfordringer, samt med fokus på hvad forskningen siger om højtbegavede, indlæringsvanskeligheder og skolegang. Vi afdækker muligheder for håndtering af disse udfordringer på  anden vis.

Supervisionen foregår i mindre grupper, klasse- eller årgangsteams, hvor lærerne bringer deres konkrete udfordringer til bordet. Hertil  supplerer vi med viden om begavelse, indlæringsvanskeligheder og sociale dynamikker. Dette giver tilsammen en cocktail af muligheder - klar til at blive afprøvet.

Testforståelse

De fleste testresultater kan forstås relativ let og ukompliceret, på baggrund af det skriftlige som følger med. Dog er der i de fleste tests flere niveauer, hvorpå testen bør læses og tolkes, som kræver en dybere erfaring og indsigt. Dette gør sig gældende med de tests vi anvender og som generelt anvendes, når det gælder vurdering  og afdækning af begavelse hos børn, unge og voksne.

Vi tilbyder vores erfaring, i forbindelse med generel forståelse af tests, og i tolkning af konkrete resultater. Det gør vi både som konsulenter og via afholdelse af kurser.