Online kursus 6. marts 2022: Socio-Emotionel Læring

GRATIS ONLINE ARRANGEMENT 6. marts 2022 kl. 18-20.

Doctor Danae Deligeorges, der ejer fem videncentre for højtbegavede i Grækenland, fortæller om socio-emotionel læring med fokus på højtbegavede børn og unge. 

Foredraget afholdes på engelsk i samarbejde med Gifted Institute. 

NB! Foredraget optages og vil på et senere tidspunkt ligge tilgængeligt på vor website til gavn og glæde for alle.

Tilmelding: Skriv til Contact@Gifted-Institute.com