NoesisLAB

I NoesisLAB arbejder vi med løbende udvikling af kernen til vores arbejde via forskning og udvikling. Vi tilstræber ufortrødent at være med, hvor den nyeste viden opstår.  Det er helt centralt for vores evne til hele tiden at dygtiggøre os i arbejdet med børn, unge og deres familier. 
Det er ligeledes via  forskning og udvikling, at vores internationale netværk spiller en central rolle, både når vi leverer data til deres projekter samt når vi søger inspiration til vores egne. Vi sætter barren højt og står gerne på tæer på alle tidspunkter af døgnet.
Laboratorie og udstyr

Forskning 

Vi er involveret i forskellige forsknings- og udviklingsprojekter, der alle har begavelse og/eller trivsel som omdrejningspunkt. Forskning og vores egne projekter gennemfører vi under navnet NoesisLAB, som du kan se eksempler på her. Herunder finder du en kort introduktion til de forskningsprojekter, vi aktuelt er underleverandører til.
Knowing yourself is the beginning
of all wisdom.


Aristotle

World Game og begavelse

World Game er på nuværende tidspunkt, når det gælder begavelse, stærkest i forhold til børn mellem 5-11 år. Sammen med professor Evelyn Kroesbergen fra Radboud Universitet, indsamler vi data, der skal gøre World Game stærkere i forhold til at identificere de ældre højtbegavede børn og unge.

Formålet med projektet er at teste et udvidet registreringsskema, der med udgangspunkt i barnets måde at løse opgaven på, identificerer karakteristisk adfærd, der kendetegner højtbegavede børn og unge. Projektet sammenligner resultatet fra World Game tests med resultatet fra WISC V tests.

Læs seneste nyt vedr. projektet

Flere index til WISC V

Pearson, der står bag WISC testene, har udarbejdet flere index på amerikanske normgrupper, der er målrettet identifikation af højtbegavede børn. Der er god grund til at antage, at de også gælder for skandinaviske børn og unge, og vi er ifærd med at indsamle data, der kan understøtte den antagelse.

Formålet med projektet er at afklare om de nye index kan anvendes i forbindelse med den danske WISC V og hvorvidt de nye index korrelerer lige så godt med begavelse, som de amerikanske index.

Resultatet bliver, hvis det er tilfældet, at der åbnes op for anvendelsen af de nye index, og at vi derved får ekstra muligheder for at identificere primært dobbeltexceptionelle børn og unge.

Udvikling 

NoesisLAB fungerer som vores 'udviklingsafdeling', hvor vi prøver forskellige metoder af, der skal hjælpe de exceptionelle børn og unge, deres familier samt hjælpe skoler med at skabe en rummelig og udfordrende skoledag for alle.

Hold dig opdateret

Lad os få din mailadresse, så holder vi dig opdateret om nye tiltag og aktiviteter.

Belbin i skolen og hjemme

Vi er ifærd med at fordanske og teste et brætspil, der er udviklet af Kind in Beeld i Holland. Spillet bygger på Belbins teamroller, og giver deltagerne mulighed for at give udtryk for, hvad de sætter pris på ved de andre og selv få anerkendelse fra de andre.

Belbin har identificeret ni roller, der alle er nødvendige at få ’besat’, for at et team eller en organisation kan fungere effektivt. Belbins teamroller tilbyder et sprog, hvori man kan anerkende sig selv og andre for det, man er god til, og det åbner mulighed for, i skole og hjem, at tale konstruktivt om de konflikter og udfordringer, der måtte være.

Vi arbejder på at få spillet ud til skoler og tester det ligeledes i familier.

Kunne din familie være interesseret i at teste brætspillet, så kontakt os gerne.
konference med mennesker som tager noter med notesblok og blyant

Nye former for læring

En del af de højtbegavede og dobbeltexceptionelle børn og unge, har svært ved at finde sig til rette i skolen, som den oftest tager sig ud. Vi arbejder på at udvikle et kort forløb, der har til formål at afdække barnets foretrukne ramme for indlæring. Formålet er at give skolen et erfaringsbaseret input til, hvordan undervisningen kan vinkles til barnet.

Projektet tager udgangspunkt i Logan School for Creative Learning i Denver, CO i USA. Logan skolen tager i alt hvad de foretager sig, udgangspunkt i barnets motivation og tilpasser pensum til barnets interesser. Vi tager udgangspunkt i barnets interesser og foretrukne måde at lære og fortælle på, og får derigennem en viden om, hvordan skole og barn kan møde hinanden.

Kunne dit barn være i målgruppen og være interesseret i at teste forløbet, så kontakt os gerne.

Familiebox

Dialog i familien er fundamentalt vigtig for familiens trivsel og muligheder for at hjælpe børn i mistrivsel. Vi er ifærd med at udvikle metoder, der kan hjælpe familien med at tale om det der er vigtigt, og give børn og forældre en mulighed for at lære sig selv bedre at kende. Metoderne inkludererbl.a.  brætspil, kortspil og andre redskaber til at tale om det, der er svært.

Vi arbejder på værktøjer rettet mod børn og forældre samt redskaber rettet mod forskellige udfordringer, som eksempelvis angst eller perfektionisme.

Hvis du tænker, din familie kunne være et bud på en test-familie, så kontakt os gerne. Se også vores andre arrangementer her.

Hungry Brains

Vi er født til at elske læring, tro på os selv og fejle uden skam. Allerede ved indskolingsalderen har dette dog ændret sig markant for mange børn. 

Hungry Brains-forløbet er et projektorienteret, elevstyret og individbaseret læringsforløb, der har til formål at guide eleverne til at finde egen læringslyst.

Endemålet er at give eleverne større selvindsigt og mestringstro (selv-efficacy) og bedre selvværd, samt give både eleverne og deres omgivelser viden om læringspræferencer.

Eleverne kører et selvvalgt og selvstændigt projekt, der afrundes med fremvisning af et fremstillet produkt. Dette kan være af skriftlig, kreativ, eksperimentiel eller praktisk karakter.

Erfaring viser, at i højtbegavede børn i særdeleshed har et stort behov for medbestemmelse og gensidig tillid, hvilket er fundamentet for Hungry Brains tilgangen. 

Via pilotprojekterne samler vi viden om de psykologiske effekter og arbejder på at efterprøve de indhentede erfaringer fra de amerikanske skoler der har anvendt systemet i undervisningen af højtbegavede børn gennem flere årtier.

Forløbene giver deltagerne en højere grad af selvtillid og selvværd, og der skabes en motivation for det nye, ligesom der etableres nye fællesskaber på baggrund af deltagernes projekter. 

Krithfilm har i samarbejde med Klogebørn.dk og Gifted Institute produceret en film om pilotprojektet. Projektet er netop blevet afholdt i sommeren 2021. Filmen kan ses her.

Kunne dit barn være i målgruppen og været interesseret i at deltage i forløbet, kontakt os gerne på contact@gifted-institute.com.