Gifted, creative and highly sensitive children

I denne Ted Talk fortæller Heidi Hass Gable om sine erfaringer med at være mor til højtbegavede børn. Det er en families historie, men mon ikke, der er dele af historien, som andre forældre kan relatere til. Hun fortæller også om en måde at møde de højtbegavede på, der måske kan hjælpe dem til en bedre skoledag.