Den 6. marts 2022 delte Danae Deligeorge ud af sine erfaringer med højtbegavede og deres emotionelle udfordringer og udvikling. Herunder kan du se foredraget, …

GRATIS ONLINE ARRANGEMENT 6. marts 2022 kl. 18-20.

Doctor Danae Deligeorges, der ejer fem videncentre for højtbegavede i Grækenland, fortæller om socio-emotionel læring …

Hungry Brains er et projektorienteret, elevstyret og individbaseret læringsforløb, der har til formål at guide eleverne til at finde frem til egen læringslyst. Som …

Det muliges kunst.

I december 2020 stiftede vi bekendtskab med Johnnie og Grith, begge medstiftere af først Gifted Chrildren, og efterfølgende det forskningsorienteret gifted …

Siden instituttets opstart har vi oplevet kraftig vækst og står derfor og mangler hænder til diverse arbejdsopgaver, herunder undervisningstilbud og weekendarrangementer og camps.

Til

Mihaly Csikszentmihalyi har med sin FLOW-teori givet os en model, som vi kan anvende i samtalen om stress og trivsel. Teorien siger i sin …

Høj begavelse er kendetegnet ved stærke kognitive evner, der blandt andet giver en høj indlæringskapacitet og en evne til at gennemskue dynamikker og logikker. …

Herunder har vi givet en kort introduktion til nogle af de begreber og modeller, som vi tænker giver mening, når det gælder højtbegavede og …

Vi starter nye Busy Brains hold op i slutningen af november og har lavet en god plan, der tager højde for både jul og …

I denne Ted Talk fortæller Heidi Hass Gable om sine erfaringer med at være mor til højtbegavede børn. Det er en families historie, men …