Afdelingsleder fortæller

På vores skole har vi i mange år haft netværk omkring vores sårbare børn og unge. De sårbare kan have mange navne; angst, ordblind, ADHD, Autist, adopteret, OCD, skolevægring og selvskadende  unge.

Disse netværk, som består af fagfolk, ser vi som en vigtig stilladsering for vores elever, således at vi altid har overskuelige delmål, handleplaner og samme sprog omkring dem.

For ikke længe siden blev jeg kontaktet af et frustreret forældrepar. Deres barn var i gennemgribende mistrivsel og læringskurven var stærkt nedadgående.

De havde privat fået pigen udredt hos Gifted-Institute af Johnnie Rasmussen og ønskede vi indgik et samarbejde med Grith Tschorn, som havde et tæt samarbejde med familien.

Der skulle ske noget for at få denne elev, som gik i 6 klasse, ud af sin mistrivsel.

Jeg havde enkelte gange set højtbegavede elever udvikle lignende udfordringer, men de var ældre, og havde som regel en autismediagnose som var den primære årsag til netværket.

Det viste sig, at skulle blive starten på nogle nye og yderst kompetente samarbejdspartnere, som jeg uden tvivl vil benytte mig af i fremtiden.

Vores indsigt på skolen, i forhold til de højt begavede unge, er minimale.

En manglede indsigt, som var ved at få store konsekvenser for den pågældende elev.

Via møder, delmål og rådgivning fra Grith, fik vi lavet en i handleplan som fik en elev med tenderende skolevægring og mistrivsel, tilbage i skole.

Mit møde med Grith bekræftede mig i, hvor vigtigt det er, at vi er åbne i mødet med fagfolk.

Og hvor vigtigt det er, at vi samarbejder med de fagfolk som ved hvordan vi skal hjælpe disse børn.

Som skole må vores vigtigste mål være børn i trivsel. Børn i trivsel lærer bedst.

Vi må derfor aldrig glemme, at se på barnet fra alle de vinkler det kræver, når de viser tegn på mistrivsel.